Ouders
Ouderraad (OR)

Beste ouders,
Graag vertellen we u een aantal dingen over de oudervereniging. Wat doen we en wat doen we met uw bijdrage. We vertellen waarom die ouderbijdrage belangrijk is nù en in de toekomst.

Doelstelling van de oudervereniging is:
• De schooltijd van kinderen tot iets bijzonders maken.
• Als klankbordgroep fungeren om meningen en ideeën te ventileren en uit te werken.
• Een mooie balans vinden tussen plezier, educatie en gezin.
• Betrokken wereldburgers af te leveren, klaar voor de maatschappij en de school achter laten met een warme herinnering.

De ouderbijdrage voor heel schooljaar bedraagt € 55,- per kind (m.u.v. de kinderen waarvan de ouders in bezit zijn van een Arnhem kaart; de gemeente Arnhem draagt in die gevallen zorg voor betaling van de ouderbijdrage). Van uw ouderbijdrage betalen we de overblijfouders een vergoeding, kopen we eten en drinken bij schoolactiviteiten, krijgt groep 8 een afscheidscadeau en gaan we op schoolreisje.

Op de jaarlijkse vergadering, waar alle ouders meer dan welkom zijn, wordt door de penningmeester verantwoording afgelegd van wat de uitgaven van het voorgaande jaar zijn geweest en wordt een planning gemaakt voor de bestedingen van het aankomende schooljaar.

In deze vergadering mag u vergaderpunten inbrengen, ideeën ventileren en wordt uw mening op prijs gesteld, zodat we het schooljaar erop beginnen met uw wensen. Ook mag u zich als ov lid aanmelden. Kortom we beginnen elk jaar met kijken waar we aan toe zijn en wat we willen gaan doen. Deze vergadering duurt ongeveer 1,5 uur. Er zijn jaarlijks 4 tot 5 vergaderingen in de avond en die beginnen om 19:30 uur tot uiterlijk 22:00 uur.

Nu al interesse, stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vriendelijke groet,
De OR 

Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad (MR) worden allerlei belangrijke zaken besproken die onderdeel uitmaken van de organisatie. De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie en kan meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Een van de belangrijkste taken van de MR is het behartigen van de belangen van de ouders, de kinderen en het personeel. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid op school, het schoolplein, het schoolplan, de organisatiestructuur, het personeelsbeleid en de besteding van de beschikbare middelen. Naast de leden van de medezeggenschapsraad is bij elke vergadering een afgevaardigde van de ouderraad en, op verzoek, ook de directeur Esther Schreuder aanwezig.

Waarom?
De MR heeft drie rechten:
1. Instemmingsrecht (er zijn onderwerpen waarbij de directie instemming van de MR nodig heeft);
2. Adviesrecht (de MR geeft regelmatig advies aan de directie voordat er eenbeslissing genomen wordt);
3. Initiatierecht (de MR kan zelf met voorstellen komen over onderwerpen die de school aangaan).

Waar?
De vergaderingen van de MR vinden altijd plaats in de koffiekamer van de school, van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Wanneer?
Er wordt in ieder geval 6 keer per jaar vergaderd. Afhankelijk van de actiepunten kan er vaker vergaderd worden.

Hoe?
De MR is een gekozen raad. In principe kan iedere ouder die de doelstelling en uitgangspunten van de MR onderschrijft, zich verkiesbaar stellen. De leden worden voor drie jaar gekozen, waarna herverkiezing kan plaatsvinden.

De vergaderingen van de MR hebben een openbaar karakter.
Het is dus ook mogelijk om in overleg de vergaderingen van de MR bij te wonen. Ouders en personeel zijn een klankbord voor de achterban. Ouders zijn een aanspreekpunt voor andere ouders. Dus spreek de ouders gerust aan als u een vraag, opmerking of idee heeft, dan kunnen zij het ter sprake brengen tijdens een vergadering.
Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het aanspreken van een lid van de MR.

GMR
Naast de MR is er ook nog een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  

Oudergeleding

• Ramon Diependaal van Zeeland, vader van Luka en Mila;
• Daniëlle van Mierlo, moeder van Jelle en Femke;
• Olga Holleman, moeder van Coen en Sophie

Teamgeleding

• Franca Bos, leerkracht groep 1/2A en bouwleider onderbouw;
• Marion Folker, leerkracht groep 3A en bouwleider middenbouw;
• Suzanne Odijk, leerkracht groep 6A