- OUDERS -

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders. De OV is aanspreekpunt voor zowel ouders, het team en de Medezeggenschapsraad (MR). De OV vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Via de OV en het team gaan elk schooljaar activiteitencommissies aan de slag, bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Halloween, Carnaval, Pasen, sportactiviteiten, avondvierdaagse en schoolreisjes. Ouders kunnen hun vragen, wensen en ideeën altijd aan de OV kwijt door middel van een briefje in het postvakje van de OV. Dit postvakje bevindt zich in de administratieruimte van de school. Ouders kunnen de leden van de OV ook rechtstreeks aanspreken. Gedurende het jaar zijn er diverse activiteiten waarbij de hulp van ouders zeer welkom is.

Hieronder geven we een overzicht van activiteiten, waarbij we de hulp vragen van ouders, vaak in samenspraak met de oudervereniging:
• Crea-ouders; regelmatig helpen bij decoratieklussen (o.a. podium/tribune en hallen);
• Crea-cursus; het knutselen met kleine groepjes kinderen;
• Sinterklaas en Kerst;
• ‘Verteltassen’;
• Carnaval;
• Hulp bij diverse activiteiten tijdens de feestweek;
• Hulp bij het vervoer van kinderen voor excursies;
• Hulp bij het schoolkamp voor de groepen 8;
• Andere activiteiten waarvoor regelmatig een oproep in de nieuwsbrief staat;
• Luizencontrole.

De vrijwillige ouderbijdrage voor een heel schooljaar bedraagt € 55,- per kind (m.u.v. de kinderen waarvan de ouders in bezit zijn van een Gelrepas; de gemeente Arnhem draagt in die gevallen zorg voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage).
Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad (MR) worden allerlei belangrijke zaken besproken die onderdeel uitmaken van de organisatie. De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie en kan meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Een van de belangrijkste taken van de MR is het behartigen van de belangen van de ouders, de kinderen en het personeel. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid op school, het schoolplein, het schoolplan, de organisatiestructuur, het personeelsbeleid en de besteding van de beschikbare middelen. Naast de leden van de medezeggenschapsraad is de directeur Esther Schreuder op verzoek een gedeelte van de vergadering aanwezig.

Waarom?
De MR heeft drie rechten:
1. Instemmingsrecht (er zijn onderwerpen waarbij de directie instemming van de MR nodig heeft);
2. Adviesrecht (de MR geeft regelmatig advies aan de directie voordat er eenbeslissing genomen wordt);
3. Initiatierecht (de MR kan zelf met voorstellen komen over onderwerpen die de school aangaan).

Waar?
De vergaderingen van de MR vinden altijd plaats in de koffiekamer van de school.

Wanneer?
Er wordt in ieder geval 6 keer per jaar vergaderd. Afhankelijk van de actiepunten kan er vaker vergaderd worden. De vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Hoe?
De MR is een gekozen raad. In principe kan iedere ouder die de doelstelling en uitgangspunten van de MR onderschrijft, zich verkiesbaar stellen. De leden worden voor drie jaar gekozen, waarna herverkiezing kan plaatsvinden.

De vergaderingen van de MR hebben een openbaar karakter.
Het is dus ook mogelijk om in overleg de vergaderingen van de MR bij te wonen. Ouders en personeel zijn een klankbord voor de achterban. Ouders zijn een aanspreekpunt voor andere ouders. Dus spreek de ouders gerust aan als u een vraag, opmerking of idee heeft, dan kunnen zij het ter sprake brengen tijdens een vergadering.
Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het aanspreken van een lid van de MR.

GMR
Naast de MR is er ook nog een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Oudergeleding

  • Ramon Diependaal van Zeeland, vader van Luka en Mila;
  • Daniëlle van Mierlo, moeder van Jelle en Femke;
  • Olga van der Linde.

Teamgeleding

  • Franca Bos, leerkracht groep 1/2A en bouwleider onderbouw;
  • Marion Folker, leerkracht groep 3A en bouwleider middenbouw;
  • Suzanne Odijk, leerkracht groep 6A

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.